Det har de siste månedene blitt klaget mye over dårlig veistandard i Norge, men hendelsen
i som fant sted i Kina mandag, får de norske tilstandene til å blekne.
Les mer.

ektenyheter