– Du føler at du sloss med et mangehodet monster som ikke har noe navn eller telefonnummer.
Jeg har sittet nede på skattekontoret og grått. Så sier de «så, så, det går bra skal
du se», men når du får neste brev i posten, kapper de hodet av deg.
Les mer.

ektenyheter