– 57 prosent av husstandene i Oslo er enkeltpersonhusstander, og vi får en stor utfordring i å bygge boliger som disse har råd til, sier Schumann.
Les mer.

ektenyheter