Det er ikke bare rebelsk ungdom som nasker og stjeler i butikker. Folk i alle aldre, uavhengig av kjønn og samfunnsposisjon, grafser med seg ting fra butikkhyllene uten å betale.
Les mer.

ektenyheter