Mens Babettes i 2007 fakturerte Rana kommune for 50.127 kroner, var beløpet i fjor
140.932 kroner, MamaRosa fakturerte kommunen for 10.142 kroner i 2007, i fjor var
beløpet 68.485 kroner, Bimbo fakturerte kommunen for 143.943 kroner i 2007, i fjor
var beløpet 107.169 kroner, mens Meyergården, som er den største leverandøren av tjenester
som angår bespisning, representasjon og overnatting, i 2007 fakturerte kommunen for
1.067.421 kroner og for 1.099.409 kroner i fjor.
Les mer.

ektenyheter