4. Problemene i Fukushima oppstår fordi reaktorkjernene inneholder store mengder radioaktivt materiale. Denne radioaktiviteten produserer også energi, om enn i mindre grad enn fisjonsprosessene som driver kraftverket. Radioaktive isotoper som gir mye energi har nødvendigvis kort levetid. Den dominerende isotopen i nedfallet etter Tsjernobylulykken var Jod-131 med en halveringstid på 8 dager.  Aktiviteten  fra Xenon-133 var langt større, med fordi den er en edelgass, fikk vi den ikke som nedfall. Xenon-133 har en halveringstid på 5 dager. Hvis dette er den dominerende energikilden nå, betyr det at energiproduksjonen snart har sunket til det halve. Hvis det er andre isotoper med kortere halveringstid som dominerte den første tiden, betyr det at energiproduksjonen har sunket mer. Jeg hadde virkelig ønsket meg mer informasjon på dette punktet, da dette mer enn noe annet forteller om det verste er over eller om vi har enda større problemer i vente.
Les mer.

ektenyheter