Debatt
Bjart J. Holtsmark, seniorforsker, Statistisk sentralbyrå og Sven G. Holtsmark, seniorforsker, Institutt for forsvarsstudier
Les mer.

ektenyheter