Den som kommer skadeskutt ut av Økokrims etterforskning, er tidligere partisekretær Ivar Egeberg. Både han og den eksternt innleide konsulenten Ole Guttorm Hertzberg får en bot hver på 50.000 kroner. I Økokrims forelegg heter det at de to og Sp «forsettlig eller uaktsomt» har overtrådt bokføringsloven. Grunnlaget er ni fakturaer som, ifølge Økokrim, gir uriktig informasjon om hva pengene er gått til. Fakturaer hit og dit mellom Sp, Hertzberg, Norske Felleskjøp, Mjøsen Skog BA, Media Nor og avisen Nationen bidro til å skjule en til nå ukjent, men lovlig, partistøtte på ca. 130.000 kroner. Partistøtten kom fra Felleskjøpet og Mjøsen Skog.
Les mer.

ektenyheter