– Årlige ulykkeskostnader på norske veier, stat og fylke, er større enn det stat og
fylke årlig bruker på veiene. Det legges for lite vekt på å redusere ulykkeskostnader
– som ikke bare er kostnader, men som medfører store menneskelige tragedier og mangeårige
lidelser, sier Arne Sortevik til Nettavisen.
Les mer.

ektenyheter