I Nord-Troms fødes 25 barn hvert eneste år ved fødestuen på Sonjatun i Nordreisa. Skal denne opprettholdes, må ni jordmødre gå i turnus. Skal de nasjonale kravene gjennomføres, vil Helse Nord legge ned fødestuen i Nordreisa og gjøre den om til en såkalt «enhet for svangerskaps- og barselomsorg» – et sted for oppfølging i svangerskapet der mor og barn også kan tilbringe barseltid, men ikke føde. På Helgeland kan enten fødestua i Vefsn eller Brønnøy lide samme skjebne.
Les mer.

ektenyheter