De første to vognsettene kom til Oslo høsten 2006, for prøvedrift. Det ble ikke rapportert noen spesielle episoder. Men allerede året etter var det «urovekkende mange» glihendelser med 17 tog som da var i drift. Samtlige skjedde på strekninger med fall. Bremsenes såkalte glidevern hadde blitt forhåndstestet i Tyskland i 2005. Såpevann skulle simulere glatt skinnegang, som ofte oppstår i Oslo, særlig om høsten når vått løv og «løvsaft» legger seg på skinnegangen.
Les mer.

ektenyheter