– Vi har tre barn, men bare én bil og er følgelig avhengig av offentlig transport. Hvis vi skal til sykehuset i Drammen, er det 5 mil å reise, og vi må ta både buss, tog og taxi. For oss vil det være forferdelig om vi eventuelt må forholde oss til et sykehus såpass langt unna, selv om det sikkert også er en faglig sett god avdeling der, sier Myklebust.
Les mer.

ektenyheter