I et notat Nettavisen har fått tilgang til, skriver barnevernet i Oslo følgende sammendrag for 1983 og 1984: «Fosterfar ringer jevnlig hver halvår for å fortelle at alt er strålende. han synes det er greit å ha en kontakt her (i barnevernstjenesten i Oslo red anm.), dersom det skulle være noe, men han sier at tilsynsfører fra Askim er de ikke så interessert i. De føler at de ikke har behov. Er det noe spesielt så kan han ringe hint. Et annet argument er at de ikke har hatt noe særlig med tilsynsbesøk og det nå som (NN) er en naturlig del av familien og knapt nok tenker på at det er noe spesielt med henne ville det være unaturlig å trekke inn en tilsynsfører når de allikevel ikke har behov for det. Askim sosialkontor er enig i denne vurderingen. De har hatt kontakt med familien.»
Les mer.

ektenyheter