Den situasjonen har beboerne i en blindgate i et boligfelt Lørenskog havnet i. Der
har de ikke bare havnet i situasjonen én gang, men gjentatte ganger, melder .
Les mer.

ektenyheter