Mironenko sier at historikere må gjerne utrede forskjeller og likheter mellom de ro regimene. Men selv er han ikke i tvil om slektskapet, bortsett fra på ett punkt: «Det er feil å sammenligne sovjetiske og nazistiske kz-leirer, da de sovjetiske ikke var utryddingsleirer. Selv om det døde flere i sovjetiske leirer enn i nazistiske, var utrydding ikke målet i de sovjetiske».
Les mer.

ektenyheter