Også gårsdagens utspill fra Hellas’ største kommersielle bank, Den greske nasjonalbanken, om at den vil prøve å øke kjernekapitalen i banken med 2,8 milliarder euro, har skapt uro.
Les mer.

ektenyheter