For å sikre seg lånegivere må Hellas betale opp mot 10 prosents rente på sine statsobligasjoner, noe som er 9,02 prosentpoeng høyere enn Tyskland, som er det landet i Europa som betaler minst til sine lånegivere. Denne differansen var på 7,85 prosentpoeng ved utgangen av juni.
Les mer.

ektenyheter