– Vi betaler cirka 20 milliarder kroner per år for å opprettholde det norske landbruket.
Dette tallet er vel kjent, det som er overraskende er at landbruksstøtten kan reduseres
med 60 prosent, eller 12 milliarder kroner, uten at det går ut over måloppnåelsen,
sier Gaasland.
Les mer.

ektenyheter