– Når kommunen krever gebyr, må en kunne forvente hurtig saksbehandling, sier Herstad,
som måtte vente i nærmere tre måneder på byggetillatelsen.
Les mer.

ektenyheter