Et eldre søskenpar er i Gulating lagmannsrett dømt for ulovlig bygging og bruk av to mindre bygg på gården deres i Fitjar kommune, melder .
Les mer.

ektenyheter