Familien må ut
Konsekvensen er at brukstillatelsen for huset trekkes tilbake, og Lepsøe og hans familie
må flytte ut.
Les mer.

ektenyheter