Han sier det også er et dårlig tegn at flere ikke klarer å betjene husleien sin. Mange familier, barn og voksne, blir rammet av den økonomiske situasjonen, sier Nauste. Antallet utkastelser, såkalte fravikelser, har så langt i år økt med 23,6 prosent. Namsmennene har mottatt 3.684 begjæringer om fravikelse.
Les mer.

ektenyheter