«Under henvisning til at personer er registrert med fast adresse på gnr. 1, bnr. 115,
Dæliveien 56, legger bygningssjefen til grunn at det er foretatt ulovlig bruksendring
fra fritidsbolig til helårsbolig,(..) Det er også lagt vekt på at det dreier seg om
en bevisst overtredelse fra Deres side, idet De gjennom reguleringsplanen vet at bygningen
er regulert til fritidsbolig», heter det i brevet.
Les mer.

ektenyheter