–Vi har hatt store problemer med signalanleggene, og det er forklaringen på den store økningen. Vi har større produksjon, kjører flere tog og har langt oftere flere vogner. Vårt signalsystem har taklet dette dårlig. En typisk uønsket hendelse er at signalene som følge av feil går i rødt like før avgang. For kundene fører det til dårlig punktlighet og forsinkelser. Togene blir stående og vente, og sperrer for tog som kommer bak, sier kommunikasjonssjef Bjørn Rydmark.
Les mer.

ektenyheter