Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) har gått gjennom bygg og anlegg til en samlet
verdi av 4000 milliarder kroner, og konklusjonen er at det er store etterslep innen
åtte av elleve områder.
Les mer.

ektenyheter