I tillegg avsløres mangel på styring, ulovlige pasientbrev, og at ansatte har vært uvitenhet om loven. Interne frister har vært skjult for pasientene, ifølge rapporten.
Rapporten er utarbeidet av en intern granskingsgruppe ved Sykehuset Asker og Bærum (SAB), og ble i ettermiddag lagt frem i et sluttmøte ved kirurgisk avdeling.
Les mer.

ektenyheter