Hytteeieren fra Bergen, som ønsker å være anonym, kjøpte eiendommen ved Gjervågen på Rosnes med hovedhytte, to anneks og kaianlegg for fire år siden.
Les mer.

ektenyheter