Disse ble fjernet, men legen ved Kirkenes sykehus ga samtidig beskjed om at pasienten
ville bli innkalt til nødvendig kontroll påfølgende år, og til jevnlige kontroller
etter dette, dersom det ble ansett som nødvendig.
Les mer.

ektenyheter