På spørsmål fra NA24 opplyser Mette Wikborg, ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen,
at det er «Advokatfirma Selmer har bistått departementet i arbeidet med å fremforhandle
en tilleggsavtale». NA24 får videre opplyst at advokatregningen på bare tilleggsavtalen
er på 1,3 millioner kroner. Advokatregningen på gjennomgangen av Røkke-avtalen kan
imidlertid bli høyere, fordi Giske ikke har mottatt den endelige sluttfakturaen fra
Selmer enda.
Les mer.

ektenyheter