– Men siden man har et så generøst system, får ikke noen av disse tiltakene noen effekt i Norge. Jeg er sikker på at man ikke hadde trengt å gjøre så store endringer i sykelønnsordningen for å få til en endring, sier Prinz.
Les mer.

ektenyheter