Forskere ved University of East Anglia brøt offentlighetsreglene i sin håndtering
av innsynsbegjæringer fra klimaskeptikere, da de i stedet for å gi innsyn, oppfordret
hverandre til å slette e-postkorrespondanse.
Les mer.

ektenyheter