Isbjørner var selve symbolet på katastrofal global oppvarming, se vedlagte photoshoppede bilde som du garantert har sett mange ganger. De skulle dø ut i takt med forsvinnende havis i Arktis. Realiteten er at isbjørn-populasjonen har økt på tross av at is i Arktis har variert. De tilpasser seg.

På Isbjørnenes Dag, 27/2-15, publiserte Dr. Susan Crockford (som er zoolog ved Pacific Identifications Inc. med 35 års erfaring og underviser som adj. prof. ved University of Victoria, Canada) en rapport om tilstanden til isbjørnene; «20 Reasons To Be Cheerful On International Polar Bear Day 2015». Rapporten lister opp en rekke fakta om isbjørner, som viser at deres eksistens på ingen måte er truet, stikk i strid med klima-alarmistenes propaganda om at de «søte» isbjørnene snart vil dø ut hvis global oppvarming fortsetter. Blant de 20 grunner til ikke å bekymre seg for isbjørner har man:

* Det er nå mest sannsynlig mer enn 25 000 isbjørner, og det er vesentlig mer enn for 40 år siden (antatt max 15 000 i 1960). Se status i figuren fra rapporten.
* Mer mat (sel) betyr bedre helse for isbjørnene. Sel finner mer mat i isfrie områder.
* Isbjørner tilpasser seg skiftende isforhold. Lite is i området «Southern Beaufort» i 2012 hadde ingen betydning for isbjørn-populasjonen.
* Noen steder er det så mye isbjørn at andre bestander går ned, som sjøfugl (Foxe Basin & Southern Davis Strait) og ringsel (deler av Svalbard).
* Isbjørner har åpenbart klart seg bra også i tidligere tider med høy eller lav global temperatur, bl.a. siste mellomistid da det var 2-3 grader varmere enn nå.

Les hele artikkelen på Klimarealistenes nettside.

ektenyheter