Nei, 2014 var ikke rekordvarmt
Vi viser til illustrasjonene i orginalen for regionale variasjoner i temperatur.
Som man ser på side 7 viser satelittmålingene at 2014 ikke var et rekordvarmt år. Dette i kontrast til overflatetemperaturen (side 8-9) som indikerer at 2014 var ett av de varmeste årene siden 1880 eller 1850.
Temperaturdata affekteres av minst tre ulike typer feil, og av disse har feilmarginen i målinger vært gjenstand for diskusjoner den siste tiden. Feilmarginen for overflatetemperaturen er i størrelsesorden 0,1 grader Celsius men kan også være enda høyere. Dette gjør det statistisk umulig å klassifisere 2014 som det varmeste året i den perioden vi har målt temperaturer, siden flere andre år også er innenfor den feilmarginen på 0,1 grader som gjelder for 2014.
Les mer.

ektenyheter