Naturlige variasjoner
IPCCs kurve for global middeltemperatur er vist nedenfor (Akasofu). Dette er de samme grunntrekk som for ovenstående middelkurver for Oslo og Norge, og som ligger til grunn for mitt innlegg i Aftenposten. En utdyping av figuren er gitt nedenfor og forklarer utviklingen basert på naturlige variasjoner. Den er et utdrag av en tidligere artikkel artikkel (sammen med J.-E. Solheim,Teknisk Ukeblad, 26.3.2013)
En linear regresjonsanalyse av global temperatur de siste 150 år viser en økning på ca 0,45 grader Celsius per 100 år (stiplet sort linje). Trendfremskriving til år 2100 gir en økning på ca 0,8 oC. I tillegg observeres om denne linje et avvik på ±0,2 oC ved naturlige, sykliske oscillasjoner (røde og blå markeringer) med periode på ca 60 år. De tre varmeperiodene 1850-80, 1910-40 og 1975-2005 med kaldere perioder i mellom, har tilnærmet like karakteristika med en oppvarmingshastighet på 0,16 grader Celsius per dekade (prof. Phil Jones, direktør for Climate Research Unit, East Anglia Univ). En trendfremskriving av denne syklusen indikerer at vi nå har et maksimum og at vi vil få en viss avkjøling de neste 30 år.
Les mer.

ektenyheter