Usikkerheten som ble borte
Ser vi på det korte bildet, nemlig de siste 19 årene etter at den globale oppvarmingen opphørte, så er ulikheten mellom disse årene for liten til at det er mulig å mene noe seriøst om hva som var det varmeste året. La oss se på hva en seriøs aktør som WMO – World Meteorological Organization – skrev i 2006 da det var en lignende uvisshet om varmerekorder:
“All temperature values have uncertainties, which arise mainly from gaps in data coverage. The size of the uncertainties is such that the global average temperature for 2006 is statistically indistinguishable from, and could be anywhere between, the first and the eighth warmest year on record.”
NASA-GISS kom nylig i den noe pinlige situasjonen at de glemte å si ifra at det bare var 38% sikkert at de hadde rett når de hevdet at 2014 var det varmeste året. NASA er ikke hva det var, men særlig seriøst er det likevel ikke med en opptreden.
Les mer.

ektenyheter